tiistai 15. marraskuuta 2011

Porvaripoliitikot ja heidän edesottamuksensa

Olemme saaneet kuulla uutisista kuinka tekstiviestikohunkin aiheuttanut Ilkka Kanerva on mässällyt ökyporvariystäviensä rahoilla. Tutkin vähän menneiden hallitusmiesten edesottamuksia ja kävi selville että mm.
Esko Aho on ollut korviaan myöten peliveloissa ja hän on saanut tappouhkauksenkin aikoinaan maksamattoman pelivelkansa vuoksi.

Tällaisiako miehiä me todella tahdomme puolustamaan köyhää kansaa? Roistoja joiden paikka olisi vankeudessa eikä suinkaan eduskunnassa tai hallituksessa tai yhtään missään vastuuta vaativassa virassa...!!!

Eikö ole oksettavaa ja iljettävää että meillä on paljon työttömiä, yksinhuoltajia, leskiä, sairaita ja vanhuksia, varattomia tai vähävaraisia, selvästi köyhyysrajan alapuolella eläviä lapsiperheitä ja meidän poliitikkomme nauttivat kapitalistiherrojen tukirahoilla! Kun ne oikeat tukirahat puuttuvat tavallisilta kansalaisilta. Herrat  Kyösti Kakkonen, Toivo Sukari, Arto Merisalo ja Tapani Yli-Saunamäki,  heidän lipevä ja oksettava valehtelunsa on sitä luokkaa että heidät pitäisi poistaa pelikentältä kokonaan ja siirtää heidän ökyomistuksensa kaikkien yhteiseksi hyväksi. 

Koska tämä keskiluokkaiseen elämään tottunut kansa herää siihen todellisuuteen että meillä ei ole enää mitään muuta mahdollisuutta pelastaa oma kansamme ja tämä maailma, muuta kuin täydellisellä kapitalistiherruuden ja markkinavoimien alasajamisella ja ottamisella se kansan yhteiseen omistukseen, koko kansan valtion suojeleviin käsiin!?

Kirotut olkoot tämän päivän sinivalkoiset poliitikot jotka ajavat kansaamme mukaan Euroopan kapitaaliseen luhistumiseen EU:n ja NATO:n myötä. Sauli Niinistö puhuu kuin piru, juonitteleva kettu, siitä miten askel kerrallaan siirrymme kohti Eurosupervaltiota ja että kaikesta voidaan sitten lopuksi päättää kansanäänestyksellä!? Eihän kansalla enää siinä vaiheessa ole muuta kuin yksi äänestysmahdollisuus kun käytännön tasolla kaikki asiat ovat kuitenkin jo viety läpi.

Väyrynen ja Soini ovat sentään vastuunsa tuntevia ihmisiä joiden omatunto ei ole merkitty poltinraudalla kuten tämän toisen Paavon ja Sauli sallivan.

Punaliput liehumaan, nyt on aika herättää Suomen nuoret tajuamaan missä me menemme!!!

Vastarintaan veljet, siskot, toverit!

tiistai 1. marraskuuta 2011

Elanto ja velanto

Vielä 1970-luvulla oli olemassa sellainen käsite kuin solidaarisuus, kaikessa maailmassa. Nykyään se on enää kaunis sana ja melkeinpä sellainen sana jota käytettäessä tulee irstas olo. Kapitalismin syöksykierre on selvästi nähtävissä; uusrikkaus, uusköyhyys, vailla mieltä olevat väkivallanteot, hedonismi, muotihuumeet, terrorismi yms. Se mistä sosialisti-isät ja -äidit muutama vuosikymmen sitten varoittivat ja mille naurettiin 80-luvun nousukauden huumassa kun betonimyllyt lauloivat Suomessakin lainapääomalla, on nyt nähtävissä; "turmioon johtaa se tie, mikä helpoimman kautta vie". Tasapainoinen yhteiskunta on mahdollista saavuttaa vain sellaisissa olosuhteissa missä ei lähdetä tekemään myönnytyksiä markkinaherroille, tai höpötetä jostain "kultaisesta keskitiestä", sillä jos "pirulle antaa pikkusormen, se vie koko käden", näin on myös yhteiskuntajärjestyksen kanssa.
Ainut mahdollisuus saavuttaa ehyt ja vaikkakin inhimillisten heikkouksien runtelema mutta oikeaoppisesti puhdas ja periaatteellinen oikeudenmukainen yhteiskuntajärjestys on palauttaa toveri Leninin kaikkia kansakuntia rikastuttava ihmiskunnan historian suurin opetus voimaan, muuksikin kuin sananhelinäksi tai kauniiksi muistoksi jostakin menneen ajan nostalgiasta.

Sen sijaan että valtio käyttäisi mahdollisuuksiansa vaikuttaa oman kansan hyvinvointiin ja sitä kautta kansainvälisestikin yleismaailmalliseen hyvinvointiin, niin se ottaa velkaa velan päälle ja lähettää tätä velkarahaa niihin maihin joissa on järkeistetyn tuloveropolitiikan ja terveen kehityksen edellytykset hukassa. Ja sen sijaan että Suomen valtio kohdistaisi resurssinsa oikeudenmukaisuuden saavuttamiseksi yhteiskunnassa ja sen luokkien välillä, se huolehtiikin mieluummin EU-herrojen kotkotuksista ja heidän mielipiteidensä esilletuomisesta.


"Lokakuun suuri sosialistinen vallaunkumous, jonka Venäjän työläiset ja talonpojat suorittivat V. I. Leninin johtaman Kommunistisen puolueen ohjauksella, kukisti kapitalistien ja tilanherrojen vallan, katkaisi sorron kahleet, pystytti proletariaatin diktatuurin ja perusti Neuvostovaltion - uudentyyppisen valtion, joka on vallankumouksen saavutusten puolustamisen sekä sosialismin ja kommunismin rakentamisen tärkein ase. Alkoi ihmiskunnan maailmanhistoriallinen käänne kapitalismista sosialismiin.
 Saavutettuaan voiton kansalaissodassa ja lyötyään takaisin imperialistisen intervention, Neuvostovalta ryhtyi suorittamaan mitä syvällisimpiä sosiaalisia ja taloudellisia uudistuksia, teki ikuisiksi ajoiksi lopun ihmisen harjoittamasta toisen ihmisen riistosta, luokkavastakohtaisuudesta ja kansallisista eripuraisuuksista. Neuvostotasavaltojen yhdistyminen Sosialististen Neuvostotasavaltojen Liitoksi lisäsi moninkertaisesti maan kansojen voimia ja mahdollisuuksia sosialistisessa rakennustyössä. Tuotantovälineiden yhteiskunnallinen omistus ja työtätekevien joukkojen todellinen demokratia vakiintuivat. Ensimmäisen kerran ihmiskunnan historiassa luotiin sosialistinen yhteiskunta.
Sosialismin voima tuli selvästi näkyviin neuvostokansan ja sen asevoimien himmentymättömässä uroteossa, niiden Suuressa Isänmaallisessa sodassa saavuttamassa historiallisessa voitossa. Tämä voitto vahvisti Neuvostoliiton arvovaltaa ja kansainvälisiä asemia, avasi uusia suotuisia mahdollisuuksia sosialismin rakentamiseen, kansallisen vapautuksen, demokratian ja rauhan voimien kasvulle koko maailmassa.
Jatkamalla rakentavaa työtään neuvostoliiton työtätekevät ovat turvanneet maan nopean ja monipuolisen kehityksen sekä sosialistisen järjestelmän jatkuvan täydellistymisen. Työväenluokan, kollektiivitalonpoikaiston ja kansasta lähteneen sivistyneistön liiton sekä SNTL:n ja eri kansakuntien ja kansallistien ryhmien ystävyys ovat lujittuneet. Neuvostoyhteiskunnasta, jonka johtavana voimana on työväenluokka, on tullut sosiaalisesti, poliittisesti ja aatteellisesti yhtenäinen. Täytettyään proletariaatin diktatuurin tehtävät Neuvostovaltio on muuttunut koko kansan valtioksi. Kommunistisen puolueen, koko kansan etujoukon, johtava osuus on kasvanut.
Neuvostoliitossa on rakennettu kehittynyt sosialistinen yhteiskunta. Tässä vaiheessa, sosialismin kehittyessä omalta pohjaltaan, tulevat uuden järjestelmän luovat voimat ja sosialistisen elämänmuodon etuisuudet esille yhä täydellisemmin, työtätekevät pääsevät yhä laajemmin nauttimaan vallankumouksen suurten saavutusten hedelmiä.
Se on yhteiskunta, jossa on luotu mahtavat tuotantovoimat ja edistynyt tiede sekä kulttuuri, yhteiskunta, jossa kansan hyvintointi jatkuvasti paranee ja jossa tarjoutuu yhä suotuisammat ehdot yksilön kaikenpuoliselle kehitykselle.
Se on yhteiskunta, jossa vallitsevat kypsät sosialistiset yhteiskuntasuhteet, jossa kaikkien luokkien ja yhtieskuntakerrosten lähentymisen perustalla on syntynyt uudenlainen ihmisyhteisö - neuvostokansa.
Se on työtätekevien - patrioottien ja internationalistien - korkeatasoisen järjestäytyneisyyden, aatteellisuuden ja tietoisuuden yhteiskunta.
Se on yhteiskunta, jonka elämän lakina on kaikkien huolenpito jokaisen parhaaksi ja jokaisen huolenpito kaikkien parhaaksi.
Se on todellisen demokratian yhteiskunta, jonka poliittinen järjestelmä turvaa kaikkien yhteiskunnallisten asioiden tehokkaan hoitamisen, työtätekevien alati aktiivisemman osallistumisen valtiolliseen elämään, kansalaisten reaalisten oikeuksien ja vapauksien nivoutumisen yhteen heidän velvollisuuksiensa ja yhteiskunnallisen vastuunsa kanssa.
Kehittynyt sosialistinen yhteiskunta on lainomainen vaihe kommunismiin johtavalla tiellä.
Neuvostoliiton korkeinpana päämääränä on rakentaa luokaton kommunistinen yhteiskunta, jossa tulee kehittymään kommunistinen yhteiskunnallinen itsehallinto. Koko kansan sosialistisen valtion päätehtäviä ovat: kommunistisen aineellis-teknisen perustan luominen, sosialististen yhteiskuntasuhteiden jatkuva kehittäminen ja niiden muuttaminen kommunistisiksi, kommunistisen yhteiskunnan ihmisen kasvattaminen, työtätekevien elämän aineellisen ja kulttuurillisen tason kohottaminen, maan turvallisuuden takaaminen, rauhan lujittaminen ja kansainvälisen yhteistyön edistäminen.
Neuvostokansa, pitäen ohjeenaan tieteellisen kommunismin aatteita ja noudattaen uskollisesti vallankumouksellisia perinteitään, nojautuen sosialismin suuriin sosiaalisiin, taloudellisiin ja poliittisiin saavutuksiin, pyrkien jatkuvasti kehittämään sosialistista ja todellista demokratiaa, huomioiden Neuvostoliiton kansainvälisen aseman sosialistisen maailmanjärjestelmän elimellisenä osana ja tuntien internationaalisen vastuunsa, vaalien niiden ajatusten ja periaatteiden periytyvyyttä, jotka sisälsivät vuonna 1918 vahvistettuun Neuvostovallan ensimmäiseen Perustuslakiin, vuonna 1924 vahvistettuun SNTL:n Perustuslakiin ja vuonna 1936 vahvistettuun SNTL:n Perustuslakiin, varmistaa täten SNTL:n yhteiskuntarakenteen ja politiikan perusteet, säätää kansalaisten oikeudet, vapaudet ja velvollisuudet, koko kansan sosialistisen valtion organisaatioperiaatteet ja päämäärät sekä julistaa ne tässä Perustuslaissa."

Tämä on edelleen elämäntehtävämme, koska yhteinen tehtävämme on vielä kesken toverit, vaikkakin eräs vodkanhuuruissa esiintynyt ja ennustajaeukkojen luona käynyt kansankiihottaja yritti uskomme ja toivomme tähän jaloon aatteeseen murentaa! Onneksi hänen tilalleen on nyt saatu sellaisia miehiä jotka voivat vielä uskomme tähän yhteiseen unelmaamme palauttaa!

Tämä kaikki on nyt ajankohtaisempaa kuin ehkä koskaan aikaisemmin. Toverit, nyt vuonna 2011 meitä tarvitaan enemmän kuin koskaan aikaisemmin tässä eriarvoistuvassa maailmassa ja maailmantilanteessa!
Kaikkien maiden työtätekevät, orjuutetut, vailla oikeuksia olevat ja kurjuudessa elävät, vapautensa puolesta kamppailevat, kapitalismin syöpäpesäkkeen turmelemat ja oikeaan katumukseen tulleet, kaikki maailman sosialistit, kommunistit ja kristillis-sosialistit, liittykää nyt yhteen!!!